ŽEHLENÍ A KOMPLETNÍ SERVIS OBSAHUJE

1)    Vyzvednutí Vašeho vypraného prádla na předem dohodnuté adrese a stanoveném čase.

2)    Vyplnění předávacího protokolu s přesným obsahem předaného prádla.

3)    Pečlivé ruční žehlení a poskládání Vašeho prádla.

4)    Dovážka a předání prádla maximálně do 2 pracovních dnů.

5)    Kontrola zakázky zákazníkem, na zpětnou reklamaci nebude brán zřetel.!Při nepřiložení vlastního ramínka košile skládáme automaticky!

                                       Před žehlením

Po žehlení   Po žehlení